Waarom BCM

Waarom BCM en een BCMS

We leven in een tijd waarin de complexiteit van zakendoen continu toeneemt. We moeten met steeds meer partijen rekening houden. Zaken als open grenzen, langere en intensievere afhankelijkheidsketens (supply chain) met een grotere kans op verstoringen op meerdere plaatsen omdat het allemaal sneller en vooral goedkoper moet, maken het er niet eenvoudiger op. Leveren in dat kader besparingen en programma’s als LEAN en Six Sigma geen “ ongewenste bijwerkingen” op? Creëren we met sneller, strakker en eenvoudiger geen (continuïteits)risico’s. De impact van een verstoring wordt steeds groter, zeker wanneer je té veel flexibiliteit en alternatieven om efficiencyredenen weghaalt. ICT speelt een steeds dominantere rol binnen organisaties, inmiddels binnen élke functie en bij elk proces. In de nabije toekomst komt er duidelijk meer focus op een toename van de verantwoordelijkheid en autonomie van werknemers, inclusief grote aandacht voor de kwaliteit van de samenwerking en daarmee de coördinatie binnen de organisatie – tot en met de klant. Uit een onderzoek van de Carnegie Mellon University (VS) blijkt dat het weerstandsvermogen en de veerkracht van organisaties onder toenemende druk staat door onder andere een toename van het gebruik van technologie (ICT), de globalisering met z’n open grenzen, de versnelde toename van de complexiteit van (operationele) processen en dit alles versterkt door de huidige economische situatie. Uit de laatste inventarisatie door onder andere het Business Continuity Institute (bci) blijkt dat de top drie bedreigingen wereldwijd op dit moment zijn:

– Cyber Attack (88%)

– Data Breach (81%)

– Unplanned IT and Telecom outages (80%)

   (gebaseerd op de antwoorden “extremely concerned” en “concerned” met betrekking tot deze bedreigingen)

Risico’s in de Supply Chain maken een ongewenste opmars.

Vanzelfsprekend is iedereen in de organisatie gefocust op de gestelde doelstellingen en “Business As Usual”. Maar zijn organisaties voorbereid op een ernstige verstoring? Realiseert men zich wat de impact is van bovengenoemde bedreigingen. Hebben we ook een organisatie opgelijnd staan die handelt als het níét “Business As Usual” is? Hoe garandeert de organisatie dat zij er morgen ook nog is? Business Continuity Management wint aan aandacht en komt steeds hoger op de agenda van de organisatie, en dat wordt tijd!

Waarom BCM conform ISO 22301

1.  Kader
Biedt een gemeenschappelijk en consistent kader voor het beheren van bedrijfscontinuïteit, gebaseerd op een internationale norm (best practices).

2.  Veerkracht en weerstand
Verbetert op pro-actieve wijze de veerkracht en weerstand van uw organisatie en beperkt daarmee de kans op schade en/of de mogelijke impact van een incident of disruptie en garandeert een betere waarborging van de continuïteit.

3.  Reputatie
Helpt u om uw reputatie en merk te beschermen en verbeteren.

4.  Concurrentievoordeel
Opent nieuwe markten en helpt bij het binnenhalen van nieuwe opdrachten.

5.  Meer contracten binnenhalen tegen lagere kosten
Biedt een marketingvoordeel en kan de organisatie, door het gebruik van certificering, helpen bij het terugdringen van de kosten van aanbestedingen.

6.  Organisatieverbetering
Certificering vereist een grondig begrip van uw gehele organisatie, waardoor het eenvoudiger wordt om verbeteringsmogelijkheden te identificeren.

7.  Continue verbetering
De certificeringprocedure omvat regelmatige audits, die ervoor zorgen dat uw beheersysteem up-to-date blijft.

8.  Compliance
Toont aan dat de relevante wetten en regels door uw organisatie worden gerespecteerd en  nageleefd. Tevens geven de bestuurders blijk van een verantwoord en zorgvuldig handelen m.b.t het garanderen van de continuïteit van de organisatie in het belang van haar “stakeholders”.

9.  Kostenbesparend
Biedt mogelijkheden om de kosten van BCM-audits te reduceren en kan eventueel  resulteren in lagere verzekeringspremies (o.a. bedrijfsschade en aansprakelijkheid) en voordelen bij kredietverstrekking door financiële instellingen.

10.  Levering
Biedt een beproefde methode voor het herstellen van uw vermogen om na een incident of disruptie kritische producten en diensten te leveren, minimaal op een van tevoren vastgesteld  niveau.

11.  Beheer
Stelt u in staat om een incident of disruptie te beheren en beheersen.