Business Continuity Management, bezint eer ge begint! 

Risicomanagement is een begrip geworden en is zeker binnen de grotere MKB bedrijven een discipline die redelijk goed tot goed geborgd is. Bij multinationals maakt dit als vanzelfsprekend onderdeel uit van de organisatie. Er worden risicoprofielen gemaakt, analyses met verschillende invalshoeken op zowel ‘Enterprise’ (ERM) als ‘Operational’ (ORM) niveau uitgevoerd, er wordt met risicoregisters gewerkt en er is in vele gevallen een goede samenwerking met de (ad hoc) crisisorganisatie, het Crisis Management Team (CMT), als het gaat om de uitwerking van de verschillende scenario’s. Als het gaat om het inrichten van Business Continuity Management (BCM) of Bedrijfscontinuïteitsbeheer is dat bij de écht grote jongens wel goed geregeld, maar tegelijkertijd bij velen helemaal niet. Een duidelijke omissie; in mijn woordenboek is dit een foutieve weglating. “Het ontbreken van een handeling, aldus een nalatigheid of verzuim”.

Recent zijn er weer voldoende voorbeelden van ernstige verstoringen van de bedrijfsvoering geweest die iedereen kent, maar dat wil niet zeggen dat betrokkenen ook allemaal adequaat en optimaal hebben kunnen reageren in de betreffende situatie. Enkele voorbeelden in ons eigen land zijn de (niet onverwachte) OV-stakingen en de (onverwachte) PIN-storingen en niet werkende kassa’s bij Albert Heijn, Etos en Gall & Gall. …….

DOWNLOAD HIER HET ARTIKEL