BCM: Strategieën en oplossingen

Als uitkomst van de Bedrijfsimpactanalyse (BIA) worden de kritische, geprioriteerde activiteiten verkregen. Uit de Risicobeoordeling (RB) wordt duidelijk wat ons allemaal kan overkomen. Nu weten we welke activiteiten we op welke risico’s moeten voorbereiden! Dan gaat het uiteindelijk om het managen van de situatie tijdens en direct na een ernstig incident, een verstoring van de “business as usual” situatie. We moeten voorbereid zijn en zorgen dat we weten wat we moeten doen om de levering van onze producten en/of diensten aan onze afnemers zo optimaal mogelijk te waarborgen. Daarnaast de (on)mogelijkheden en prioritering van te voren bepalen en afspraken maken met álle belanghebbenden.

DOWNLOAD HIER HET ARTIKEL