Business Continuity

2017-09-12 12_04_34-KIB5_Cover.indd

Business Continuity Management (BCM) gaat over het beschermen van uw organisatie tegen de gevolgen van omvangrijke verstoringen en (on)bekende risico’s. Dit is anno 2017 geen overbodige luxe. Elke organisatie heeft wel een crisisplan, -team en -organisatie, maar helaas denken nog velen onvoldoende na over hoe ze een calamiteit gestructureerd operationeel dienen aan te pakken. Is er een goed beeld van de huidige bedreigingen en mogelijke risico’s? Denk hierbij bijvoorbeeld aan de stroomstoring in januari in de regio Amsterdam en de ransomware-aanvallen van kortgeleden. Voor beiden geldt, dat was niet de eerste keer en zeker ook niet de laatste. Er verandert in de ICT-wereld heel veel en gezien de alleen maar toenemende afhankelijkheid hiervan moet dit wel tot bedenkelijk fronsen en voor sommigen zelfs slapeloze nachten leiden. Leidt de strakke Supply Chain met uitdagende levertijden (Just In Time), planningen en beperkte flexibiliteit soms niet tot onverantwoorde situaties? Extra aandacht voor dit onderwerp op de directieagenda lijkt logisch, tóch? Hoe staat het er bij u voor? Hoe kunt u beoordelen wat de status is als het gaat om bedrijfscontinuïteit, uw BCM-Readiness zogezegd?

Verkoop, productie, logistiek; eigenlijk alle functies binnen de organisatie zijn voornamelijk bezig met de dagelijkse uitvoering van activiteiten, de plannen opgesteld door het management, de huidige en wellicht toekomstige orders… Terwijl de aandacht minder is gericht op bekende en onbekende risico’s die het voortbestaan van de organisatie ernstig kunnen bedreigen. Het halen van de (financiële) doelstellingen staat bovenaan elke agenda en dat is niet meer dan logisch. Business Continuity oftewel in goed Nederlands bedrijfscontinuïteit — en dan natuurlijk iets specifieker het managen hiervan — verdient zeker een meer  prominente plek op diezelfde agenda dan momenteel het geval is. Indien de continuïteit van de organisatie in gevaar komt als direct gevolg van een ernstig incident, komen clichés als: ‘Hadden we maar …’ naar voren, helaas dan té laat. Hadden is wanneer hebben is geweest!