CMT-CSIRT-BCMT – IB Magazine

Het aantal cyber security incidenten neemt eerder toe dan af. Kleine, maar ook grote, gerenommeerde organisaties worden getroffen. In eigen land staat ons het ransomware incident bij de Universiteit Maastricht nog helder voor de geest en in de zomer was Garmin volop in het nieuws en zij zijn zeker niet de enigen die dit hebben ervaren. De afhankelijkheid van IT of ICT is enorm, eigenlijk onaanvaardbaar groot. Nagenoeg niemand heeft een alternatief, bijvoorbeeld een handmatige wijze van werken, in situaties waarbij applicaties, het netwerk of internet niet beschikbaar of bereikbaar zijn, bestanden ‘verdwenen’ zijn of gecompromitteerd. In ernstige gevallen leidt dit tot een crisissituatie waarbij de samenwerking tussen verschillende disciplines in de (tijdelijke crisis) organisatie van doorslaggevend belang is bij het oplossen van het probleem, adequate reactie en schadebeperking, zowel organisatorisch, financieel alsook met betrekking tot de reputatie.

DOWNLOAD HIER HET ARTIKEL