Advies, coaching en implementatiebegeleiding

Elke organisatie heeft een unieke behoefte aan hulp, zeker wanneer het onderwerp nieuw is binnen de organisatie. BCM is ontstaan “op de ICT afdeling”. Gebruikers eisten 99,99% uptime en wanneer er onverhoopt toch iets misging, dan mocht er absoluut geen data verloren zijn gegaan. Deze eisen hebben geleid tot continuïteitsmanagement. Via de simpele back-up, via dubbel uitgevoerde systemen (mirror) naar Twin Data Centers (redundant) en alle huidige slimme oplossingen met alle mogelijke tools om ervoor te zorgen dat de gebruiker op geen enkele wijze nadeel ondervindt mocht er toch nog iets misgaan … en het is niet de vraag ‘of’ maar ‘wanneer’.

Advies; in de vorm van een BCM-Readiness analyse, waarin wordt vastgesteld wat het gat is tussen wat er is en de vereisten van een gedegen Business Continuity Management System, al dan niet conform de norm ISO 22301.

Coaching; als mogelijkheid om een BCM-team binnen de organisatie met raad en daad bij te staan tijdens de implementatie van een Business Continuity Management System en daarna eventueel tijdens het beheer hiervan, bij te sturen en zorg te dragen voor een effectief en efficiënt systeem.

Implementatiebegeleiding; een optie waarbij gezamenlijk wordt gewerkt naar de implementatie van een solide Business Continuity Management System. Als onderdeel van het implementatieteam zorgen voor het optimaal resultaat, inclusief borging in de organisatie. Directe kennisoverdracht en meer dan een klankbord.

Advies, coaching en implementatiebegeleiding

 

Wat is de + van bcm+

Middels interviews, kennis- en ervaringsoverdracht wordt in enkele dagen een inventarisatie gemaakt, waaruit blijkt wat de huidige situatie is met betrekking tot BCM in uw organisatie. Zaken als ISO-certificeringen, de aanwezigheid van een evacuatie- en/of calamiteitenplan, het in gebruik zijnde ERP systeem en de inhoud van het MIS zullen worden beoordeeld in het kader van BCM. De inventarisatie zal worden voorzien van een advies.

Een driedaagse training (EXIN Foundation examen mogelijk) is, naast het doorlopen van de norm ISO 22301:2012, volledig gericht op de implementatie. Een training die de handvatten geeft en garandeert dat zelfstandigheid van de organisatie tijdens het implementatieproces gewaarborgd is. Een hele duidelijke +.

bcm+ beschikt over een bewezen methodiek, welke zorg draagt voor een soepele opname van BCM in de dagelijkse gang van zaken. De ISO aanpak garandeert niet alleen een consequent projectmanagement en een duidelijke focus, maar levert bovenal toegevoegde waarde en duidelijk meetbare resultaten aan het einde van elke fase. Deze aanpak geeft u tevens de mogelijkheid beslissingen te nemen betreffende de volgende te nemen stappen tijdens het implementatieproces.

Alles, zowel training als advies, is gebaseerd op praktijkervaringen en niet de professionele trainer of de als zodanig opgeleide consultant. De + komt terug in concrete aanpak, “hands on” en met ervaring en kennis op senior management niveau.

Het uiteindelijk ontwikkelen en implementeren van een BCM-actieplan is uitermate belangrijk. Echter, het ontdekken en onderkennen van zwakke punten in de organisaties, met als mogelijk gevolg een vergroting van schade bij ernstige incidenten, en deze vervolgens aanpakken door middel van een separaat actieplan, wordt door bcm+ als onlosmakelijk onderdeel gezien van het implementatieproces. Door gebruik te maken van een bewezen structuur zal de invulling en uitvoering van het “Weerstandsvermogen/Veerkracht Plan” – Resilience Plan – leiden tot verlaging van kans en/of impact als gevolg van een incident en leiden tot beperking van schade in welke vorm dan ook.

schema2