Is het MKB zich bewust van continuïteitsrisico’s?

Business Continuity Management of bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM) gaat over het beschermen van jouw bedrijf tegen de gevolgen van omvangrijke verstoringen en (on)bekende risico’s. Het is gebleken dat vooral het midden- en kleinbedrijf erg kwetsbaar is, daar men minder diversiteit kent, vaak op één of enkele locaties gevestigd is en diverse afhankelijkheden kent (mensen, producten, machines, leveranciers, IT applicaties en meer). Helaas is voor velen de Corona-crisis en harde leerschool geweest, maar ook de ontwikkelingen rond bijvoorbeeld cybercrime maakt het een onderwerp waar je niet meer voor weg mag en kunt lopen. Ontkenning van het belang is niet verstandig. De struisvogeltactiek werkt écht niet en er vanuit gaan dat het jou niet overkomt al helemaal niet.

DOWNLOAD HIER HET ARTIKEL