NIEUWSTE COLUMN VAN GERT KOGENHOP:

 

ORGANIZATIONAL RESILIENCE: WAT IS DAT EIGENLIJK?

 

Het Buzzword van dit moment in organisaties is toch wel ‘Resilience’. Als je hier niet ‘mee bezig bent’, dan loop je écht wel achter. “Waar achter?”, vraag je je dan wellicht af, en daar zit ‘m nou net de crux. Iedereen lijkt aan de haal te gaan met het fenomeen Resilience. Dit woord komt uit de techniek voort. Heel simplistisch gesteld: Vermogen van een stof of object om terug in vorm te komen. Een baksteen die je inknijp (kapotmaakt dus) scoort een 0. Een spons is al in z’n oude vorm terug voordat je ‘m goed en wel hebt losgelaten en scoort 100. Maar wat is nou Resilience als het gaat om de vaak gebezigde term ‘Organizational Resilience’?

 

Er is zelfs een ISO standaard als het gaat om Organizational Resilience (ISO 22316) en daarin wordt het omschreven als: “Ability of an organization to absorb and adapt in a changing environment”. Klinkt nog redelijk vaag en een beetje als Darwin: “It is not the strongest species that survive, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change”. ‘Change’, verandering dus en er gebeurt nog al wat momenteel. We zien wereldse veranderingen in bijvoorbeeld de Verenigde Staten (America First), Rusland (I know nothing – maar dan in het Russisch) en we hebben zeer binnenkort te maken met Brexit (We want our Country back). Voorts is klimaatverandering een bewegend doel en heel recent en concreet de nieuwe wet- en regelgeving rond IT, privacy en data (Wbni en AVG) die het ons er niet makkelijker op maakt. En dan hebben we het nog niet eens over veranderingen in en om uw eigen organisatie.

Helaas ga ik het ook nog wat ingewikkelder maken door andere termen toe te voegen, die ook nog eens door elkaar worden gebruikt, en erger nog, waarvan de gebruiker dan vaak niet kan aangeven wat de onderlinge verschillen zijn. Naast Organizational Resilience bijvoorbeeld Business Resilience, Operational Resilience of alleen het woord Resilience. Dit laatste is wellicht de veiligste vorm om te gebruiken. Bij gebrek aan beter is het in ieder geval verstandig bij het gebruik van welke term dan ook, te definiëren wat ú er onder verstaat en dit vooral te delen met betrokkenen, zodat er geen misverstanden ontstaan. Voorts zie je ook het gebruik toegespitst op een bepaald onderwerp, zoals het momenteel erg populaire ‘Cyber Resilience’.

Ik vertaal het woord Resilience als Weerstandsvermogen én Veerkracht, toegevoegd aan welke andere terminologie dan ook; van de organisatie, de operatie, de business of Cyber.

Cyber Resilience is in ieder geval een term waar we met z’n allen wat handjes en voetjes aan kunnen geven. Het gaat hier om één van de grootste bedreigingen van dit moment als het gaat om impact op de bedrijfsvoering, voornamelijk als gevolg van de ongelofelijke afhankelijkheid van IT en data. Concreet aldus het zo optimaal mogelijk voorkomen van en voorbereid zijn op een Cyberincident, lees weerstandsvermogen, én het vermogen om uw producten en diensten te kunnen blijven leveren in geval van een Cyberincident, lees veerkracht. Uw Plan B aldus.

Resilience is een onderwerp wat aandacht verdient binnen organisaties en dan als: “Vermogen van een organisatie om te anticiperen op, zich voor te bereiden op en zich aan te passen aan substantiële veranderingen en (on)verwachte verstoringen, om te overleven en te floreren”.

 


 

pdfDownload/lees hier de volgende artikelen: 

 

TITEL DOWNLOAD
Organizational Resilience: Wat is dat eigenlijk? Kwaliteit in Bedrijf 2018 nr 8 BCM
“RM en BCM: Wat is het verschil?” Kwaliteit in Bedrijf 2018 nr 6 BCM
“Is onze afhankelijkheid van IT nog acceptabel?” Kwaliteit in Bedrijf 2018 nr 4 BCM
“Cybersecurity en ICT afhankelijkheid” Trendbijlage-2018-NIS-BCM
“Herziening Business Continuity Management norm ISO 22301 onderweg” Kwaliteit-in-Bedrijf-2018-nr-2-BCM
“Netwerk- en Informatiebeveiliging en Business Continuity Management” PvIB-Netwerk-en-Informatiebeveiliging-en-BCM
“Netwerk- en Informatiebeveiliging en BCM” Kwaliteit-in-Bedrijf-2017-nr-7-BCM
“Hoe voorbereid bent ú op het onverwachte?” Kwaliteit in Bedrijf 2017 nr 5 BCM
“SUN TZU EN ‘THE ART OF WAR’ “ Kwaliteit in Bedrijf 2017 nr 3 BCM
“2017: Risicomanagement als uitdaging voor de kwaliteitsmanager” Kwaliteit in Bedrijf Trendbijlage 2017
“Bedrijfscontinuïteitsmanagement en Crisismanagement: Is dat niet hetzelfde?” Kwaliteit in Bedrijf 2017 nr 1 BCM
“Business Continuity Management en het veranderende risicoprofiel” kwaliteit in Bedrijf 2016 nr 8 BCM
“Business Continuity Management is een essentieel bedrijfsproces” Elsevier oktober 2016 – Pagina 7
“Wat is er minimaal nodig om uw doelstellingen te kunnen halen?” Kwaliteit in Bedrijf 2016 nr 6 BCM
“Business Continuity Management … en ICT” Kwaliteit in Bedrijf 2016 nr 4 BCM
“NEN-ISO 22301:De norm voor een solide BCMS” Elsevier April 2016
“Business Continuity Management en de relatie met ISO 9001:2015” Kwaliteit in Bedrijf 2016 nr 2 BCM
“Business Continuity Management en de relatie met ‘afhankelijkheid’ “ Kwaliteit in Bedrijf 2015 nr 9 BCM
“Niet verrast worden door het onverwachte” Kunststof Magazine November 2015
“BCM is waarde creëren én waarde behouden” Management Team – Bijlage oktober 2015
“De strategische keuzes bij een een incident” Kwaliteit in Bedrijf 2015 nr 6 BCM
“BCM en de cumulatieve impact van een ernstig incident” Kwaliteit in Bedrijf 2015 nr 4 BCM
“Continuïteitsmanagement verzilvert waarde IT” AutomatiseringsGids april 2015
“Business Continuity Management is meer dan alleen hoofdstuk 14 – ISO 27001” pvib-november-2013
“Van systeem naar gedrag” KIB-april-2013
“Belangstelling voor BCM groeit” belangstelling-voor-BCM-groeit–KiB-december-2012
“ISO 22301 Maatschappelijke Veiligheid” pvib-september-2012
“Stop de vrijblijvendheid in de zorg” stop-de-vrijblijvendheid-in-de-zorg
“Het verhogen van de weerstand van de organisatie” ictzorg_oktober_2010
“Voedselvoorziening van vitaal belang” voedselvoorziening_van_vitaal_belang_2010_10
“De kwaliteitsmanager als bewaker van de continuïteit” KIB-april-2010
“Continuïteit minstens zo belangrijk als kwaliteit” ZorgVisie-29april2010