– De laatste column van Gert Kogenhop – 

Wie kan zich veroorloven BCM níét te regelen?

Business Continuity Management (BCM) gaat over het zo optimaal mogelijk voorbereid zijn op het (on)verwachte. Met aan de ene kant een Plan B voor áls het misgaat en aan de andere kant de activiteiten om de kans op en impact van een ernstig incident te verkleinen. Een hoop werk, maar met een grote beloning: Geen verrassingen en altijd de controle behouden als hét gebeurt!

We leven in een hectische tijd, dat hoeft verder geen betoog. Nog steeds onzekerheden rond corona, moeten we straks toch weer afschalen omdat er veel mensen (verplicht) ziek thuis zitten, kunnen we naar onze werklocatie blijven gaan? Krijgen ook wij binnenkort een keer te maken met cybercrime, hoe zit het met de onrust in de leveringsketen? En dan ook nog de energiecrisis. Wat volgt? Wanneer u dit zo leest slaat de angst u wellicht om het hart en dat is misschien wel goed, zeker indien u niet goed voorbereid bent. Halsstarrig de andere kant op blijven kijken, de kop in het zand steken of denken: “Dat overkomt mij niet en anders zien we het dan wel weer” is in ieder geval geen verstandige strategie.

Belangrijk is om te bepalen wat uw  belangrijkste producten en/of diensten zijn, om vervolgens die activiteiten boven tafel te krijgen die de levering hiervan verzorgen en ondersteunen middels een Bedrijfsimpactanalyse (BIA). Alle gevonden activiteiten worden geanalyseerd en beoordeeld op gevoeligheid voor een aantal van tevoren vastgestelde impactgebieden. Denk aan financiële impact, klanttevredenheid, productkwaliteit, reputatie en het voldoen aan wettelijke verplichtingen of van toepassing zijnde service level agreements. Op deze wijze prioriteren we alle activiteiten en komen de meest kritische activiteiten naar voren en tegelijkertijd welke activiteiten best wel even kunnen stilliggen in geval van een calamiteit. De Risicobeoordeling geeft inzicht in welke risico’s voor u reëel zijn, algemene risico’s, risico’s behorend bij de aard van de activiteiten (advocatenkantoor, bakkerij of chemieconcern) en de vestigingsplaats (nabij water, het spoor, luchthaven Schiphol, tankstation aan de overkant … wie zijn de buren …). Het gaat hier om de kans op en de mogelijke impact van het feit dat een risico een ernstige verstoring veroorzaakt. Niet alle risico’s kunnen vanzelfsprekend worden uitgesloten. Er zal altijd een “restrisico” blijven. De bepaalde kritische activiteiten en de voor u actuele risico’s wilt u ongetwijfeld graag mitigeren, dus pas later en tevens minder impact als een kritische activiteit stilvalt en minder kans op en impact van een actueel risico. Voorts vanzelfsprekend “Wat gaan we nou feitelijk doen als ons iets overkomt?”, ons Plan B. Met andere mensen,  op een andere manier, op een andere plek, wat, wie, hoe, waar? Dit móét u van tevoren geregeld hebben. Tijd is uw grootste vijand in geval van een ernstige verstoring of crisis. Hoe lang mag de activiteit stil liggen, moet deze wel direct op 100% capaciteit hersteld worden? U heeft hiervoor inzicht nodig in de vereiste mensen en middelen om de kritische activiteit te kunnen uitvoeren en waar de afhankelijkheden binnen en buiten de organisaties liggen. Heeft u écht goed inzicht in de risico’s rond uw belangrijkste leveranciers en partners?

Het inrichten van BCM is geen eenvoudig proces, maar kunt u het zich nog veroorloven langer te wachten?


BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 1 2023
Kwaliteit in Bedrijf 2022 Nr 6 BCM: Strategieën en oplossingen
BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 6 2022
BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 5 2022
IB MAGAZINE 2022-4
BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 4 2022
Kwaliteit in Bedrijf 2022 Nr 3 BCM en hoe wij hier werken
BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 3 2022
BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 2 2022
BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 1 2022
BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 6 2021
BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 5 2021
Kwaliteit in Bedrijf 2021 nr 4 MKB en continuïteitsrisico’s
BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 4 2021
IB Magazine Juni 2021
Kunststof Magazine mei-juni BCM
BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 3 2021
Visie 2021 Gert Kogenhop Interview
BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 2 2021
Niet verrast worden door het onverwachte – Audit Magazine
Kwaliteit in Bedrijf 2021 nr 1 BCOS
BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 1 2021

 

pdf

Download/lees hier meer artikelen: 

TITEL DOWNLOAD
“Een bedrijfsimpactanalyse maken: hoe doe je dat?” BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 6 2020
“CMT-CSIRT-BCMT, rollen en verantwoordelijkheden”  IB Magazine 2020 5 – CMT-CSIRT-BCMT
“COVID-crisis bewijst nut en noodzaak van BCM”  Kwaliteit in Bedrijf 2020 nr 5 BCM
“Wat als uw werklocatie niet beschikbaar is?” BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 5 2020
“BCM en de afkeer van ‘singles’ “ BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 4 2020
“Supply Chain Continuity”  BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 3 2020
“Hoe veerkrachtig wilt u zijn?” Kwaliteit In Bedrijf 2020 nr 2 Business Resilience
“Het Coronavirus: Hoe voorbereid kan je zijn?” BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 2 2020
“IT en Business Continuity” IB Magazine 2020 1 – IT en Business Continuity
“Business Resilience als managementsysteem” Visie 2020 – Business Resilience
“Normontwikkeling voor crisismanagement” BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 1 2020
“Hoe afhankelijk is uw organisatie van ICT?” BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 6 2019
“BCM: een kwestie van balanceren” BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 5 2019
“BCM: Bezint eer ge begint” Kwaliteit in Bedrijf 2019 nr 5 BCM
“Ondersteuning hoort erbij” BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 4 2019
“Crisismanagement en Bedrijfscontinuïteitsmanagement” BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 3 2019
“BCM: durft u nog langer af te wachten” Kwaliteit in Bedrijf 2019 nr 2 BCM
“Bedrijfscontinuïteitsmanagement wérkt niet geïsoleerd” BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 2 2019
“Bedrijfscontinuïteit is keuzes maken” BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 1 2019
“Organizational Resilience: Wat is dat eigenlijk?” Kwaliteit in Bedrijf 2018 nr 8 BCM
“RM en BCM: Wat is het verschil?” Kwaliteit in Bedrijf 2018 nr 6 BCM
“Is onze afhankelijkheid van IT nog acceptabel?” Kwaliteit in Bedrijf 2018 nr 4 BCM
“Cybersecurity en ICT afhankelijkheid” Trendbijlage-2018-NIS-BCM
“Herziening Business Continuity Management norm ISO 22301 onderweg” Kwaliteit-in-Bedrijf-2018-nr-2-BCM
“Netwerk- en Informatiebeveiliging en Business Continuity Management” PvIB-Netwerk-en-Informatiebeveiliging-en-BCM
“Netwerk- en Informatiebeveiliging en BCM” Kwaliteit-in-Bedrijf-2017-nr-7-BCM
“Hoe voorbereid bent ú op het onverwachte?” Kwaliteit in Bedrijf 2017 nr 5 BCM
“SUN TZU EN ‘THE ART OF WAR’ “ Kwaliteit in Bedrijf 2017 nr 3 BCM
“2017: Risicomanagement als uitdaging voor de kwaliteitsmanager” Kwaliteit in Bedrijf Trendbijlage 2017
“Bedrijfscontinuïteitsmanagement en Crisismanagement: Is dat niet hetzelfde?” Kwaliteit in Bedrijf 2017 nr 1 BCM
“Business Continuity Management en het veranderende risicoprofiel” kwaliteit in Bedrijf 2016 nr 8 BCM
“Business Continuity Management is een essentieel bedrijfsproces” Elsevier oktober 2016 – Pagina 7
“Wat is er minimaal nodig om uw doelstellingen te kunnen halen?” Kwaliteit in Bedrijf 2016 nr 6 BCM
“Business Continuity Management … en ICT” Kwaliteit in Bedrijf 2016 nr 4 BCM
“NEN-ISO 22301:De norm voor een solide BCMS” Elsevier April 2016
“Business Continuity Management en de relatie met ISO 9001:2015” Kwaliteit in Bedrijf 2016 nr 2 BCM
“Business Continuity Management en de relatie met ‘afhankelijkheid’ “ Kwaliteit in Bedrijf 2015 nr 9 BCM
“Niet verrast worden door het onverwachte” Kunststof Magazine November 2015
“BCM is waarde creëren én waarde behouden” Management Team – Bijlage oktober 2015
“De strategische keuzes bij een een incident” Kwaliteit in Bedrijf 2015 nr 6 BCM
“BCM en de cumulatieve impact van een ernstig incident” Kwaliteit in Bedrijf 2015 nr 4 BCM
“Continuïteitsmanagement verzilvert waarde IT” AutomatiseringsGids april 2015
“Business Continuity Management is meer dan alleen hoofdstuk 14 – ISO 27001” pvib-november-2013
“Van systeem naar gedrag” KIB-april-2013
“Belangstelling voor BCM groeit” belangstelling-voor-BCM-groeit–KiB-december-2012
“ISO 22301 Maatschappelijke Veiligheid” pvib-september-2012
“Stop de vrijblijvendheid in de zorg” stop-de-vrijblijvendheid-in-de-zorg
“Het verhogen van de weerstand van de organisatie” ictzorg_oktober_2010
“Voedselvoorziening van vitaal belang” voedselvoorziening_van_vitaal_belang_2010_10
“De kwaliteitsmanager als bewaker van de continuïteit” KIB-april-2010
“Continuïteit minstens zo belangrijk als kwaliteit” ZorgVisie-29april2010