– De laatste column van Gert Kogenhop – 

DE WHIPLASH ECONOMIE EN BCM

Een artikel van Peter de Keyzer met als titel “Whiplash economics’ trok mijn aandacht. Door de pandemie beleeft de wereldeconomie de grootste recessie in vredestijd sinds de Grote Recessie in de dertiger jaren van de vorige eeuw. Zo snel als de economie tot stilstand kwam begin 2020, zo snel kwam deze ook weer op gang. De term ‘Whiplash Economie’ klinkt hier als een goede weergave, met horten en stoten als het ware. De verschrikkelijke situatie in Oekraïne komt daar achteraan of zelfs bovenop (ik hoop oprecht niet meer nu je dit leest…). Het worden mogelijk periodes van plotse versnelling van de economie afgewisseld door plotse vertraging. Kun je je hier op voorbereiden?

Er is vanuit een Business Continuity Management perspectief zeker een link met dit fenomeen. Ook vanuit Resilience is deze te maken. Die twee onderwerpen zijn dan ook onlosmakelijk aan elkaar verbonden. In het tweede artikel in de rubriek wordt dit laatste, Resilience, onder de loep genomen. In dit artikel de link met BCM.

Met dank aan de ‘voorzet’ van Peter de Keyzer.

Uitdagingen zijn er bijvoorbeeld rond de beschikbaarheid van de juiste arbeidskrachten en tekorten aan grondstoffen in een aantal sectoren, denk nu aan onder andere olie, gas en graan. Voorts tekorten aan halffabricaten zoals halfgeleiders, kabelbomen en unieke componenten met als gevolg stilleggen van de autoproductie bij diverse merken. Hoge prijzen voor vervoer via scheepscontainers heeft ook nog eens een behoorlijke impact. Elk tekort aan mensen en middelen en elke vertraging van de productie heeft effect op het succes van onze bedrijven en de economie als geheel.

Het ene moment moet je er alles aan doen om mensen en middelen benodigd om je producten en diensten te kunnen leveren te verkrijgen, terwijl je wellicht kort daarna moet afschalen in een periode van terugval. BCM en in het verlengde hiervan Supply Chain Continuity Management bewijzen ook in deze specifieke Whiplash Economie situatie nut en noodzaak. Wanneer je weet wat jouw kritische, geprioriteerde activiteiten zijn en wat de benodigde mensen en middelen daarvoor zijn, kun je hier op focussen en zowel positief als negatief mitigerende maatregelen treffen. Ook de mogelijke bedreigingen zijn bepaald en risico’s geanalyseerd en gemitigeerd. Flexibele arbeidscontracten, waar mogelijk, kunnen een oplossing zijn voor de ‘dip’, terwijl een voldoende grote pool aan gekwalificeerd personeel een ‘groeistuip’ zou kunnen opvangen. Single Sourcing (leveranciers) en andere afhankelijkheden zijn nooit goed, dus zeker het verdelen van de eieren over verschillende manden en flexibiliteit inbouwen qua contractverplichtingen zijn in beide situaties verstandig. Ernstige verstoringen van de ‘normale’ bedrijfsvoering leidend tot het niet kunnen leveren van goederen en diensten is sowieso een onderdeel van BCM. Moeten afschalen als door externe factoren de vraagzijde lager is of moeten opschalen in geval van een hogere vraagzijde kan met de BCM informatie en werkwijze optimaal worden beheerd en beheerst. Je kunt niet alles dichttimmeren, maar de schat aan informatie aangaande de risico’s en de kritische activiteiten zal essentieel blijken te zijn wanneer een Whiplash beweging zich aandient.


Kwaliteit in Bedrijf 2022 Nr 3 BCM en hoe wij hier werken
BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 3 2022
BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 2 2022
 
BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 1 2022
BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 6 2021
BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 5 2021
Kwaliteit in Bedrijf 2021 nr 4 MKB en continuïteitsrisico’s
BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 4 2021
IB Magazine Juni 2021
Kunststof Magazine mei-juni BCM
BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 3 2021
Visie 2021 Gert Kogenhop Interview
BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 2 2021
Niet verrast worden door het onverwachte – Audit Magazine
Kwaliteit in Bedrijf 2021 nr 1 BCOS
BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 1 2021

 

pdf

Download/lees hier meer artikelen: 

TITEL DOWNLOAD
“Een bedrijfsimpactanalyse maken: hoe doe je dat?” BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 6 2020
“CMT-CSIRT-BCMT, rollen en verantwoordelijkheden”  IB Magazine 2020 5 – CMT-CSIRT-BCMT
“COVID-crisis bewijst nut en noodzaak van BCM”  Kwaliteit in Bedrijf 2020 nr 5 BCM
“Wat als uw werklocatie niet beschikbaar is?” BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 5 2020
“BCM en de afkeer van ‘singles’ “ BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 4 2020
“Supply Chain Continuity”  BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 3 2020
“Hoe veerkrachtig wilt u zijn?” Kwaliteit In Bedrijf 2020 nr 2 Business Resilience
“Het Coronavirus: Hoe voorbereid kan je zijn?” BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 2 2020
“IT en Business Continuity” IB Magazine 2020 1 – IT en Business Continuity
“Business Resilience als managementsysteem” Visie 2020 – Business Resilience
“Normontwikkeling voor crisismanagement” BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 1 2020
“Hoe afhankelijk is uw organisatie van ICT?” BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 6 2019
“BCM: een kwestie van balanceren” BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 5 2019
“BCM: Bezint eer ge begint” Kwaliteit in Bedrijf 2019 nr 5 BCM
“Ondersteuning hoort erbij” BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 4 2019
“Crisismanagement en Bedrijfscontinuïteitsmanagement” BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 3 2019
“BCM: durft u nog langer af te wachten” Kwaliteit in Bedrijf 2019 nr 2 BCM
“Bedrijfscontinuïteitsmanagement wérkt niet geïsoleerd” BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 2 2019
“Bedrijfscontinuïteit is keuzes maken” BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 1 2019
“Organizational Resilience: Wat is dat eigenlijk?” Kwaliteit in Bedrijf 2018 nr 8 BCM
“RM en BCM: Wat is het verschil?” Kwaliteit in Bedrijf 2018 nr 6 BCM
“Is onze afhankelijkheid van IT nog acceptabel?” Kwaliteit in Bedrijf 2018 nr 4 BCM
“Cybersecurity en ICT afhankelijkheid” Trendbijlage-2018-NIS-BCM
“Herziening Business Continuity Management norm ISO 22301 onderweg” Kwaliteit-in-Bedrijf-2018-nr-2-BCM
“Netwerk- en Informatiebeveiliging en Business Continuity Management” PvIB-Netwerk-en-Informatiebeveiliging-en-BCM
“Netwerk- en Informatiebeveiliging en BCM” Kwaliteit-in-Bedrijf-2017-nr-7-BCM
“Hoe voorbereid bent ú op het onverwachte?” Kwaliteit in Bedrijf 2017 nr 5 BCM
“SUN TZU EN ‘THE ART OF WAR’ “ Kwaliteit in Bedrijf 2017 nr 3 BCM
“2017: Risicomanagement als uitdaging voor de kwaliteitsmanager” Kwaliteit in Bedrijf Trendbijlage 2017
“Bedrijfscontinuïteitsmanagement en Crisismanagement: Is dat niet hetzelfde?” Kwaliteit in Bedrijf 2017 nr 1 BCM
“Business Continuity Management en het veranderende risicoprofiel” kwaliteit in Bedrijf 2016 nr 8 BCM
“Business Continuity Management is een essentieel bedrijfsproces” Elsevier oktober 2016 – Pagina 7
“Wat is er minimaal nodig om uw doelstellingen te kunnen halen?” Kwaliteit in Bedrijf 2016 nr 6 BCM
“Business Continuity Management … en ICT” Kwaliteit in Bedrijf 2016 nr 4 BCM
“NEN-ISO 22301:De norm voor een solide BCMS” Elsevier April 2016
“Business Continuity Management en de relatie met ISO 9001:2015” Kwaliteit in Bedrijf 2016 nr 2 BCM
“Business Continuity Management en de relatie met ‘afhankelijkheid’ “ Kwaliteit in Bedrijf 2015 nr 9 BCM
“Niet verrast worden door het onverwachte” Kunststof Magazine November 2015
“BCM is waarde creëren én waarde behouden” Management Team – Bijlage oktober 2015
“De strategische keuzes bij een een incident” Kwaliteit in Bedrijf 2015 nr 6 BCM
“BCM en de cumulatieve impact van een ernstig incident” Kwaliteit in Bedrijf 2015 nr 4 BCM
“Continuïteitsmanagement verzilvert waarde IT” AutomatiseringsGids april 2015
“Business Continuity Management is meer dan alleen hoofdstuk 14 – ISO 27001” pvib-november-2013
“Van systeem naar gedrag” KIB-april-2013
“Belangstelling voor BCM groeit” belangstelling-voor-BCM-groeit–KiB-december-2012
“ISO 22301 Maatschappelijke Veiligheid” pvib-september-2012
“Stop de vrijblijvendheid in de zorg” stop-de-vrijblijvendheid-in-de-zorg
“Het verhogen van de weerstand van de organisatie” ictzorg_oktober_2010
“Voedselvoorziening van vitaal belang” voedselvoorziening_van_vitaal_belang_2010_10
“De kwaliteitsmanager als bewaker van de continuïteit” KIB-april-2010
“Continuïteit minstens zo belangrijk als kwaliteit” ZorgVisie-29april2010