– De laatste column van Gert Kogenhop – 

IT EN BUSINESS CONTINUITY

Stel collega’s in uw organisatie eens de vraag: “Kun je zonder IT je werk nog wel doen?” Veelal is dan het antwoord iets in de richting van “Nee” of “Nou…. daar vraag je me wat, ik denk dat dat niet eenvoudig wordt”. Naast de broodnodige mail-applicatie, veelal Outlook, om met elkaar te communiceren en ook Word, Excel en PowerPoint, waar we dagelijks mee werken, zijn er altijd tientallen applicaties die gebruikt worden binnen bedrijfsprocessen. In welke branche men ook werkt, wanneer daar een probleem mee is, hij doet ’t niet, wijst iedereen naar de IT afdeling, die het toch moet oplossen! Maar wat doen zij dan ondertussen als proceseigenaar en dus verantwoordelijke in zo’n situatie? Handjes in de lucht of over elkaar, achterover zakken en vertwijfeld rondkijken? Simpelweg ‘afwachten’ tot ie ’t weer doet?

Het is duidelijk dat de afhankelijkheid van IT enorm is en alleen nog maar verder gaat toenemen. Eigenlijk een onaanvaardbare afhankelijkheid waar we het liefst van wegkijken. IT Continuity of indien er een ‘probleem’ is Disaster Recovery (DR) is dan ook steeds belangrijker en er wordt veel tijd, geld en energie gestoken in redundancy, bijvoorbeeld meerdere datacenters plus allerlei andere mitigerende oplossingen om te voorkomen dat IT uitvalt. Duidelijk gesteld dient te worden dat IT Continuity, het zorgdragen voor continuïteit van de IT en een foutloze implementatie van het Disaster Recovery Plan (DRP) als er toch iets gebeurt, iets anders is dan Business Continuity (BC). BC is het zorg dragen dat we onze producten en diensten kunnen blijven leveren, wat er ook gebeurt, op in ieder geval een van te voren bepaald niveau. Dus niet op je handen gaan zitten, naar de IT afdeling wijzen en zeggen dat je zonder IT niets kunt doen. Business Continuity Management (BCM) gaat over het zo optimaal mogelijk voorbereid zijn op het (on)verwachte. Belangrijk echter is om je te realiseren dat IT uitval een van de grootste bedreigingen is voor organisaties anno nu. Het kan op zich ook weer vele oorzaken en verschijningsvormen hebben, zoals geen toegang tot het netwerk, internet of een applicatie, falende hardware of het slachtoffer zijn van cyber crime. Het oplossen hiervan valt onder IT Continuity (of ITSCM). De reactie van de gebruikers, het zorgen dat u uw producten en diensten kunt blijven leveren aan uw klanten dient te worden geregeld binnen het vakgebied BC.

Eén van de belangrijkste elementen tijdens het implementeren van een Business Continuity Management Systeem (BCMS) is het uitvoeren van een risicobeoordeling. Krijgen de afhankelijkheid van IT en de actuele bedreigingen rond dit thema de juiste aandacht? Goed in ieder geval inzichtelijk te hebben in welke geprioriteerde, kritische activiteiten of processen afhankelijk zijn van welke applicaties, toegang tot schijven of data, om zodoende de juiste herstelstrategie in te richten. Kunnen we tóch zonder toegang tot internet, applicaties of data, wellicht tot op zekere hoogte, producten en diensten blijven leveren? En nu we dit weten, wat kunnen we vóóraf regelen en in Business Continuity Plannen (BCP’s) opnemen. Welke alternatieven zijn er. Wat is een acceptabele impact wanneer applicaties uitvallen of data niet beschikbaar is? IT en de herstelstrategie in geval van uitval, hangt zeer nauw samen met BCM en de gekozen strategie in geval van een calamiteit. Niet wijzen of afwachten dus, maar samenwerken, informatie delen en je voorbereiden, al moet eerlijkheidshalve gesteld worden: Voor zover mogelijk … want we hebben eerlijk gezegd zelf gezorgd voor die enorme afhankelijkheid.


BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 5 2022
IB MAGAZINE 2022-4
BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 4 2022
Kwaliteit in Bedrijf 2022 Nr 3 BCM en hoe wij hier werken
BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 3 2022
BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 2 2022
 
BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 1 2022
BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 6 2021
BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 5 2021
Kwaliteit in Bedrijf 2021 nr 4 MKB en continuïteitsrisico’s
BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 4 2021
IB Magazine Juni 2021
Kunststof Magazine mei-juni BCM
BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 3 2021
Visie 2021 Gert Kogenhop Interview
BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 2 2021
Niet verrast worden door het onverwachte – Audit Magazine
Kwaliteit in Bedrijf 2021 nr 1 BCOS
BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 1 2021

 

pdf

Download/lees hier meer artikelen: 

TITEL DOWNLOAD
“Een bedrijfsimpactanalyse maken: hoe doe je dat?” BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 6 2020
“CMT-CSIRT-BCMT, rollen en verantwoordelijkheden”  IB Magazine 2020 5 – CMT-CSIRT-BCMT
“COVID-crisis bewijst nut en noodzaak van BCM”  Kwaliteit in Bedrijf 2020 nr 5 BCM
“Wat als uw werklocatie niet beschikbaar is?” BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 5 2020
“BCM en de afkeer van ‘singles’ “ BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 4 2020
“Supply Chain Continuity”  BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 3 2020
“Hoe veerkrachtig wilt u zijn?” Kwaliteit In Bedrijf 2020 nr 2 Business Resilience
“Het Coronavirus: Hoe voorbereid kan je zijn?” BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 2 2020
“IT en Business Continuity” IB Magazine 2020 1 – IT en Business Continuity
“Business Resilience als managementsysteem” Visie 2020 – Business Resilience
“Normontwikkeling voor crisismanagement” BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 1 2020
“Hoe afhankelijk is uw organisatie van ICT?” BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 6 2019
“BCM: een kwestie van balanceren” BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 5 2019
“BCM: Bezint eer ge begint” Kwaliteit in Bedrijf 2019 nr 5 BCM
“Ondersteuning hoort erbij” BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 4 2019
“Crisismanagement en Bedrijfscontinuïteitsmanagement” BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 3 2019
“BCM: durft u nog langer af te wachten” Kwaliteit in Bedrijf 2019 nr 2 BCM
“Bedrijfscontinuïteitsmanagement wérkt niet geïsoleerd” BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 2 2019
“Bedrijfscontinuïteit is keuzes maken” BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 1 2019
“Organizational Resilience: Wat is dat eigenlijk?” Kwaliteit in Bedrijf 2018 nr 8 BCM
“RM en BCM: Wat is het verschil?” Kwaliteit in Bedrijf 2018 nr 6 BCM
“Is onze afhankelijkheid van IT nog acceptabel?” Kwaliteit in Bedrijf 2018 nr 4 BCM
“Cybersecurity en ICT afhankelijkheid” Trendbijlage-2018-NIS-BCM
“Herziening Business Continuity Management norm ISO 22301 onderweg” Kwaliteit-in-Bedrijf-2018-nr-2-BCM
“Netwerk- en Informatiebeveiliging en Business Continuity Management” PvIB-Netwerk-en-Informatiebeveiliging-en-BCM
“Netwerk- en Informatiebeveiliging en BCM” Kwaliteit-in-Bedrijf-2017-nr-7-BCM
“Hoe voorbereid bent ú op het onverwachte?” Kwaliteit in Bedrijf 2017 nr 5 BCM
“SUN TZU EN ‘THE ART OF WAR’ “ Kwaliteit in Bedrijf 2017 nr 3 BCM
“2017: Risicomanagement als uitdaging voor de kwaliteitsmanager” Kwaliteit in Bedrijf Trendbijlage 2017
“Bedrijfscontinuïteitsmanagement en Crisismanagement: Is dat niet hetzelfde?” Kwaliteit in Bedrijf 2017 nr 1 BCM
“Business Continuity Management en het veranderende risicoprofiel” kwaliteit in Bedrijf 2016 nr 8 BCM
“Business Continuity Management is een essentieel bedrijfsproces” Elsevier oktober 2016 – Pagina 7
“Wat is er minimaal nodig om uw doelstellingen te kunnen halen?” Kwaliteit in Bedrijf 2016 nr 6 BCM
“Business Continuity Management … en ICT” Kwaliteit in Bedrijf 2016 nr 4 BCM
“NEN-ISO 22301:De norm voor een solide BCMS” Elsevier April 2016
“Business Continuity Management en de relatie met ISO 9001:2015” Kwaliteit in Bedrijf 2016 nr 2 BCM
“Business Continuity Management en de relatie met ‘afhankelijkheid’ “ Kwaliteit in Bedrijf 2015 nr 9 BCM
“Niet verrast worden door het onverwachte” Kunststof Magazine November 2015
“BCM is waarde creëren én waarde behouden” Management Team – Bijlage oktober 2015
“De strategische keuzes bij een een incident” Kwaliteit in Bedrijf 2015 nr 6 BCM
“BCM en de cumulatieve impact van een ernstig incident” Kwaliteit in Bedrijf 2015 nr 4 BCM
“Continuïteitsmanagement verzilvert waarde IT” AutomatiseringsGids april 2015
“Business Continuity Management is meer dan alleen hoofdstuk 14 – ISO 27001” pvib-november-2013
“Van systeem naar gedrag” KIB-april-2013
“Belangstelling voor BCM groeit” belangstelling-voor-BCM-groeit–KiB-december-2012
“ISO 22301 Maatschappelijke Veiligheid” pvib-september-2012
“Stop de vrijblijvendheid in de zorg” stop-de-vrijblijvendheid-in-de-zorg
“Het verhogen van de weerstand van de organisatie” ictzorg_oktober_2010
“Voedselvoorziening van vitaal belang” voedselvoorziening_van_vitaal_belang_2010_10
“De kwaliteitsmanager als bewaker van de continuïteit” KIB-april-2010
“Continuïteit minstens zo belangrijk als kwaliteit” ZorgVisie-29april2010