NIEUWSTE COLUMN VAN GERT KOGENHOP:

ONDERDEEL VAN DE RUBRIEK ‘NIEUWS OVER BCM’ – KWALITEIT IN BEDRIJF

Bedrijfscontinuïteit is keuzes maken

Bedrijfscontinuïteit betreft het vermogen van een organisatie om na een verstorend incident producten of diensten te blijven leveren op aanvaardbare, vooraf vastgestelde niveaus (bron: ISO 22301). Om dat te kunnen doen moet aldus worden vastgesteld wat een aanvaardbaar niveau is en welke activiteiten nodig zijn om dit te bewerkstelligen.

Stel u kunt enkele dagen uw pand niet in om legitieme redenen of u moet het doen met slechts een deel van de bezetting door ziekte van uw personeel of erger nog anno 2019, IT ligt voor langere tijd plat door een cyberincident, wat doet u dan? U activeert uw Bedrijfscontinuïteitsplan, want u heeft hierover nagedacht en u bent optimaal voorbereid, tóch?

U heeft vastgesteld wat het minimale niveau is om uw doelstellingen te halen en vanzelfsprekend wat aanvaardbaar is voor uw klanten. U heeft nagedacht over hoeveel mensen en welke kennis en vaardigheden, materialen, machines en grondstoffen nodig zijn, welke leveranciers absoluut moeten leveren en welke klanten te allen tijde bediend moeten worden inclusief prioritering, want er zullen keuzes moeten worden gemaakt. Op een andere plek, met minder mensen of zonder IT kan niet alles optimaal doordraaien, dat is een gegeven. Een aantal activiteiten kunnen best wel enkele dagen of misschien zelfs weken stilliggen, maar welke? U wilt niet dat mensen zelf gaan beslissen wat ze wel en niet gaan doen in geval van een ernstige verstoring, dat wordt chaos. Men gaat doen wat men goed kan, leuk vindt of waar men mee bezig was en dat zal zeker niet overeenkomen met de keuzes die voortgekomen zijn uit de analyse van alle activiteiten, de Bedrijfsimpactanalyse. Op deze wijze heeft u bepaald wat voor uw organisatie de belangrijkste, kritische activiteiten zijn en dus ook welke niet. Voor de kritische activiteiten heeft u een ‘blauwdruk’ gecreëerd met onder andere gegevens zoals: pieken en deadlines, minimale bezetting, benodigde machines en materialen, IT apparatuur en applicaties en interne plus externe afhankelijkheden. Met deze blauwdruk als uitgangspunt heeft u scenario’s gemaakt voor de meest actuele risico’s, dus in het voorbeeld hierboven voor: geen pand beschikbaar, minder mensen aanwezig en IT functioneert niet, geen systemen en/of toegang tot applicaties.

Een specialistisch team, het bedrijfscontinuïteitsteam, zorgt dat de plannen voor continuering worden uitgevoerd conform de voorbereidingen en dat de geprioriteerde activiteiten in de van te voren vastgestelde volgorde worden hersteld volgens het actuele Bedrijfscontinuïteitsplan. Kleinigheidje …. dan moet je wel zo’n plan en team hebben. Hoe is dat bij uw organisatie geregeld?

 


 

pdfDownload/lees hier de volgende artikelen: 

 

TITEL DOWNLOAD
Bedrijfscontinuïteit is keuzes maken BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 1 2019
Organizational Resilience: Wat is dat eigenlijk? Kwaliteit in Bedrijf 2018 nr 8 BCM
“RM en BCM: Wat is het verschil?” Kwaliteit in Bedrijf 2018 nr 6 BCM
“Is onze afhankelijkheid van IT nog acceptabel?” Kwaliteit in Bedrijf 2018 nr 4 BCM
“Cybersecurity en ICT afhankelijkheid” Trendbijlage-2018-NIS-BCM
“Herziening Business Continuity Management norm ISO 22301 onderweg” Kwaliteit-in-Bedrijf-2018-nr-2-BCM
“Netwerk- en Informatiebeveiliging en Business Continuity Management” PvIB-Netwerk-en-Informatiebeveiliging-en-BCM
“Netwerk- en Informatiebeveiliging en BCM” Kwaliteit-in-Bedrijf-2017-nr-7-BCM
“Hoe voorbereid bent ú op het onverwachte?” Kwaliteit in Bedrijf 2017 nr 5 BCM
“SUN TZU EN ‘THE ART OF WAR’ “ Kwaliteit in Bedrijf 2017 nr 3 BCM
“2017: Risicomanagement als uitdaging voor de kwaliteitsmanager” Kwaliteit in Bedrijf Trendbijlage 2017
“Bedrijfscontinuïteitsmanagement en Crisismanagement: Is dat niet hetzelfde?” Kwaliteit in Bedrijf 2017 nr 1 BCM
“Business Continuity Management en het veranderende risicoprofiel” kwaliteit in Bedrijf 2016 nr 8 BCM
“Business Continuity Management is een essentieel bedrijfsproces” Elsevier oktober 2016 – Pagina 7
“Wat is er minimaal nodig om uw doelstellingen te kunnen halen?” Kwaliteit in Bedrijf 2016 nr 6 BCM
“Business Continuity Management … en ICT” Kwaliteit in Bedrijf 2016 nr 4 BCM
“NEN-ISO 22301:De norm voor een solide BCMS” Elsevier April 2016
“Business Continuity Management en de relatie met ISO 9001:2015” Kwaliteit in Bedrijf 2016 nr 2 BCM
“Business Continuity Management en de relatie met ‘afhankelijkheid’ “ Kwaliteit in Bedrijf 2015 nr 9 BCM
“Niet verrast worden door het onverwachte” Kunststof Magazine November 2015
“BCM is waarde creëren én waarde behouden” Management Team – Bijlage oktober 2015
“De strategische keuzes bij een een incident” Kwaliteit in Bedrijf 2015 nr 6 BCM
“BCM en de cumulatieve impact van een ernstig incident” Kwaliteit in Bedrijf 2015 nr 4 BCM
“Continuïteitsmanagement verzilvert waarde IT” AutomatiseringsGids april 2015
“Business Continuity Management is meer dan alleen hoofdstuk 14 – ISO 27001” pvib-november-2013
“Van systeem naar gedrag” KIB-april-2013
“Belangstelling voor BCM groeit” belangstelling-voor-BCM-groeit–KiB-december-2012
“ISO 22301 Maatschappelijke Veiligheid” pvib-september-2012
“Stop de vrijblijvendheid in de zorg” stop-de-vrijblijvendheid-in-de-zorg
“Het verhogen van de weerstand van de organisatie” ictzorg_oktober_2010
“Voedselvoorziening van vitaal belang” voedselvoorziening_van_vitaal_belang_2010_10
“De kwaliteitsmanager als bewaker van de continuïteit” KIB-april-2010
“Continuïteit minstens zo belangrijk als kwaliteit” ZorgVisie-29april2010