NIEUWSTE COLUMN VAN GERT KOGENHOP:

ONDERDEEL VAN DE RUBRIEK ‘NIEUWS OVER BCM’ – KWALITEIT IN BEDRIJF

BCM: een kwestie van balanceren

Business Continuity Management (BCM) richt zich op het zo optimaal mogelijk voorbereid zijn op het onverwachte en zorgt er voor dat u onder (bijna) alle omstandigheden uw producten en diensten kunt leveren. Risicomanagement is hiervan vanzelfsprekend een wezenlijk onderdeel. U zou de link met kwaliteitsmanagement simpelweg kunnen leggen door te stellen dat wanneer u BCM niet geregeld heeft en vervolgens niet kunt leveren als gevolg van een incident u “geen kwaliteit levert”. Bovendien wordt binnen kwaliteitsmanagement ook gesproken over ‘Risk-based thinking’. Wat is de relatie in dit geval?

Er is en wordt behoorlijk veel geschreven en gesproken over wat dat ‘ Risk-based thinking’ binnen de norm ISO 9001, kwaliteitsmanagement precies inhoudt. De hoofdlijnen zijn volgens de ingewijden: “Zorgen dat bij alles wat u doet, van het begin tot het eind, u rekening houdt met de risico’s daarvan” en “Preventie onderdeel maken van de strategie en de plannen”. Het gaat om het balanceren tussen risico’s en mogelijkheden (Risks and Opportunities), wat is acceptabel en wat niet. Het uitvoeren van een risicoanalyse is echter geen verplicht onderdeel van kwaliteitsmanagement in dit kader. Volgens Charles Corrie, Committee Secretary van ISO 9001, heeft het ‘risico denken’ altijd al in de kwaliteitsnorm gezeten, maar is het nooit expliciet benoemd. Hij geeft aan dat risico moet worden beoordeeld met betrekking tot drie gebieden: Het niet voldoen van de producten en diensten aan de vereiste specificaties, het niet bereiken van de gewenste klanttevredenheid en het niet effectief zijn van het kwaliteitsmanagementsysteem.

De relatie tussen BCM en kwaliteit is in dit kader dan eenvoudig te noemen: Het niet (kunnen) leveren leidt tot het niet voldoen aan de afspraken en vervolgens tot klantontevredenheid. Het uitvoeren van een risicobeoordeling, middels het in kaart brengen van uw kwetsbaarheden en bedreigingen om vervolgens uw risico’s te bepalen en hiernaar te handelen, valt binnen de scope van BCM en staat expliciet vermeld als eis in de norm ISO 22301. Het is een logische aanvulling op het serieus nemen van Risk-based thinking zoals bedoeld binnen kwaliteitsmanagement. Voorts wordt binnen BCM gebruik gemaakt van een Business Impact Analyse om onder andere te bepalen welke activiteiten en processen het meest kritisch zijn en de prioritering tijdens herstel tijdens/na een ernstige verstoring. Ook hier is een logische link te leggen met het kwaliteitsmanagementsysteem, daar hierin de activiteiten en processen zijn beschreven. Een één op één link aldus die waarde toevoegt aan beide systemen.

Kwaliteit en continuïteit gaan hand in hand en het is goed te zien dat ISO naast het uniformiseren van de normen conform de High Level Structure, deze tevens optimaal tracht te laten aansluiten op elkaar. BCM regelen ís kwaliteit leveren en tevens maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 


 

pdfDownload/lees hier de volgende artikelen: 

 

TITEL DOWNLOAD
“BCM: een kwestie van balanceren” BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 5 2019
“BCM: Bezint eer ge begint” Kwaliteit in Bedrijf 2019 nr 5 BCM
“Ondersteuning hoort erbij” BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 4 2019
“Crisismanagement en Bedrijfscontinuïteitsmanagement” BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 3 2019
“BCM: durft u nog langer af te wachten” Kwaliteit in Bedrijf 2019 nr 2 BCM
“Bedrijfscontinuïteitsmanagement wérkt niet geïsoleerd” BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 2 2019
“Bedrijfscontinuïteit is keuzes maken” BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 1 2019
“Organizational Resilience: Wat is dat eigenlijk?” Kwaliteit in Bedrijf 2018 nr 8 BCM
“RM en BCM: Wat is het verschil?” Kwaliteit in Bedrijf 2018 nr 6 BCM
“Is onze afhankelijkheid van IT nog acceptabel?” Kwaliteit in Bedrijf 2018 nr 4 BCM
“Cybersecurity en ICT afhankelijkheid” Trendbijlage-2018-NIS-BCM
“Herziening Business Continuity Management norm ISO 22301 onderweg” Kwaliteit-in-Bedrijf-2018-nr-2-BCM
“Netwerk- en Informatiebeveiliging en Business Continuity Management” PvIB-Netwerk-en-Informatiebeveiliging-en-BCM
“Netwerk- en Informatiebeveiliging en BCM” Kwaliteit-in-Bedrijf-2017-nr-7-BCM
“Hoe voorbereid bent ú op het onverwachte?” Kwaliteit in Bedrijf 2017 nr 5 BCM
“SUN TZU EN ‘THE ART OF WAR’ “ Kwaliteit in Bedrijf 2017 nr 3 BCM
“2017: Risicomanagement als uitdaging voor de kwaliteitsmanager” Kwaliteit in Bedrijf Trendbijlage 2017
“Bedrijfscontinuïteitsmanagement en Crisismanagement: Is dat niet hetzelfde?” Kwaliteit in Bedrijf 2017 nr 1 BCM
“Business Continuity Management en het veranderende risicoprofiel” kwaliteit in Bedrijf 2016 nr 8 BCM
“Business Continuity Management is een essentieel bedrijfsproces” Elsevier oktober 2016 – Pagina 7
“Wat is er minimaal nodig om uw doelstellingen te kunnen halen?” Kwaliteit in Bedrijf 2016 nr 6 BCM
“Business Continuity Management … en ICT” Kwaliteit in Bedrijf 2016 nr 4 BCM
“NEN-ISO 22301:De norm voor een solide BCMS” Elsevier April 2016
“Business Continuity Management en de relatie met ISO 9001:2015” Kwaliteit in Bedrijf 2016 nr 2 BCM
“Business Continuity Management en de relatie met ‘afhankelijkheid’ “ Kwaliteit in Bedrijf 2015 nr 9 BCM
“Niet verrast worden door het onverwachte” Kunststof Magazine November 2015
“BCM is waarde creëren én waarde behouden” Management Team – Bijlage oktober 2015
“De strategische keuzes bij een een incident” Kwaliteit in Bedrijf 2015 nr 6 BCM
“BCM en de cumulatieve impact van een ernstig incident” Kwaliteit in Bedrijf 2015 nr 4 BCM
“Continuïteitsmanagement verzilvert waarde IT” AutomatiseringsGids april 2015
“Business Continuity Management is meer dan alleen hoofdstuk 14 – ISO 27001” pvib-november-2013
“Van systeem naar gedrag” KIB-april-2013
“Belangstelling voor BCM groeit” belangstelling-voor-BCM-groeit–KiB-december-2012
“ISO 22301 Maatschappelijke Veiligheid” pvib-september-2012
“Stop de vrijblijvendheid in de zorg” stop-de-vrijblijvendheid-in-de-zorg
“Het verhogen van de weerstand van de organisatie” ictzorg_oktober_2010
“Voedselvoorziening van vitaal belang” voedselvoorziening_van_vitaal_belang_2010_10
“De kwaliteitsmanager als bewaker van de continuïteit” KIB-april-2010
“Continuïteit minstens zo belangrijk als kwaliteit” ZorgVisie-29april2010