NIEUWSTE COLUMN VAN GERT KOGENHOP:

ONDERDEEL VAN DE RUBRIEK ‘NIEUWS OVER BCM’ – KWALITEIT IN BEDRIJF

Ondersteuning hoort erbij

In elke norm die conform de High Level Structure (HLS) van ISO is samengesteld is hoofdstuk 7 een belangrijk onderdeel van de voorbereidingen en volgens de tegeltjeswijsheid is dat ‘90% van het resultaat’. Laat duidelijk zijn dat u niet aan de implementatie van welk managementsysteem dan ook moet gaan beginnen zonder een gedegen voorbereiding en daar hoort ‘Ondersteuning’  bij.

Alles begint met mensen, in dit geval iets preciezer, mensen en middelen. Mensen die nodig zijn om het systeem voor bedrijfscontinuïteitsbeheer (BCM) te implementeren en vervolgens te borgen conform de Plan-Do-Check-Act cyclus bij voorkeur. Middelen bijvoorbeeld in de vorm van faciliteiten, ICT en eventueel speciale management software (tooling), om het systeem te beheren en beheersen (managen) en niet te vergeten de financiële middelen om dit te bewerkstelligen. Competentie is vanzelfsprekend een voorwaarde. In het geval van BCM zijn dit specifieke kennis en vaardigheden waarvoor specialistische opleidingen dienen te worden gevolgd, al is het maar om de bewijsvoering te kunnen leveren. Rick Strijbos gaat in zijn artikel in deze rubriek in op het bereiken van een optimale rendement van opleidingen. Ervaring kunt u helaas niet ‘even leren’, dat zal moeten groeien, echter het inhuren van competentie of expertise behoort wel tot de mogelijkheden. Het gaat hier grofweg over drie elementen: In eerste instantie is kennis nodig om de implementatie van het BCM systeem te kunnen uitvoeren, voorts om de verscheidenheid van rollen te kunnen invullen tijdens de uitwerking van scenario’s, indien zich een ernstig incident voordoet en uiteindelijk het eerder genoemde beheren en beheersen van het managementsysteem inclusief de vereiste continue verbeteringen. Zorg dragen voor het realiseren van het juiste bewustzijnsniveau (awareness) klinkt eenvoudig. U vertelt gewoon iedereen dat er een BCM systeem wordt geïmplementeerd, dan weet men dat. Maar helaas, er is meer nodig om dit te laten ‘leven’ in een organisatie. Vergelijkbaar met de inspanningen rond kwaliteit en milieu enige jaren geleden en de huidige inspanningen rond informatiebeveiliging en (persoons)gegevensbescherming tonen dat aan. Vanzelfsprekend dienen mensen op het juiste niveau betrokken te worden tijdens de implementatie en uitvoering en ook oefenen en testen helpt hierbij, maar het doel moet zijn dat BCM onderdeel gaat uitmaken van “Hoe wij hier werken”, net als de hiervoor genoemde onderwerpen.  Dicht hier tegenaan ligt het onderwerp communicatie. Hoe gaan we om met interne en externe communicatie tijdens een ernstig incident, welke opties heeft u tijdens de verscheidenheid aan mogelijke omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer er (tevens) sprake is van uitval van het internet, applicaties die niet werken of wanneer er geen telefoonverkeer mogelijk is. Uiteindelijk dient alles goed vastgelegd en onderhouden te worden, rekening houdend met zaken als distributie, toegang, opslag, versiebeheer, onderhoud, gebruik en de beveiliging, denk hierbij ook aan de AVG eisen. Een documentbeheersysteem lijkt afdoende, maar ook hier speelt het gebruik van speciale management software (tooling) mogelijk een belangrijke rol.

Hoe u met ‘Ondersteuning’ om gaat is uw keuze, maar stap er niet té eenvoudig overheen: “Bezint eer ge begint”.


 

pdfDownload/lees hier de volgende artikelen: 

 

TITEL DOWNLOAD
“Ondersteuning hoort erbij” BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 4 2019
“Crisismanagement en Bedrijfscontinuïteitsmanagement” BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 3 2019
“BCM: durft u nog langer af te wachten” Kwaliteit in Bedrijf 2019 nr 2 BCM
“Bedrijfscontinuïteitsmanagement wérkt niet geïsoleerd” BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 2 2019
“Bedrijfscontinuïteit is keuzes maken” BCM Rubriek – Kwaliteit in Bedrijf Nr 1 2019
“Organizational Resilience: Wat is dat eigenlijk?” Kwaliteit in Bedrijf 2018 nr 8 BCM
“RM en BCM: Wat is het verschil?” Kwaliteit in Bedrijf 2018 nr 6 BCM
“Is onze afhankelijkheid van IT nog acceptabel?” Kwaliteit in Bedrijf 2018 nr 4 BCM
“Cybersecurity en ICT afhankelijkheid” Trendbijlage-2018-NIS-BCM
“Herziening Business Continuity Management norm ISO 22301 onderweg” Kwaliteit-in-Bedrijf-2018-nr-2-BCM
“Netwerk- en Informatiebeveiliging en Business Continuity Management” PvIB-Netwerk-en-Informatiebeveiliging-en-BCM
“Netwerk- en Informatiebeveiliging en BCM” Kwaliteit-in-Bedrijf-2017-nr-7-BCM
“Hoe voorbereid bent ú op het onverwachte?” Kwaliteit in Bedrijf 2017 nr 5 BCM
“SUN TZU EN ‘THE ART OF WAR’ “ Kwaliteit in Bedrijf 2017 nr 3 BCM
“2017: Risicomanagement als uitdaging voor de kwaliteitsmanager” Kwaliteit in Bedrijf Trendbijlage 2017
“Bedrijfscontinuïteitsmanagement en Crisismanagement: Is dat niet hetzelfde?” Kwaliteit in Bedrijf 2017 nr 1 BCM
“Business Continuity Management en het veranderende risicoprofiel” kwaliteit in Bedrijf 2016 nr 8 BCM
“Business Continuity Management is een essentieel bedrijfsproces” Elsevier oktober 2016 – Pagina 7
“Wat is er minimaal nodig om uw doelstellingen te kunnen halen?” Kwaliteit in Bedrijf 2016 nr 6 BCM
“Business Continuity Management … en ICT” Kwaliteit in Bedrijf 2016 nr 4 BCM
“NEN-ISO 22301:De norm voor een solide BCMS” Elsevier April 2016
“Business Continuity Management en de relatie met ISO 9001:2015” Kwaliteit in Bedrijf 2016 nr 2 BCM
“Business Continuity Management en de relatie met ‘afhankelijkheid’ “ Kwaliteit in Bedrijf 2015 nr 9 BCM
“Niet verrast worden door het onverwachte” Kunststof Magazine November 2015
“BCM is waarde creëren én waarde behouden” Management Team – Bijlage oktober 2015
“De strategische keuzes bij een een incident” Kwaliteit in Bedrijf 2015 nr 6 BCM
“BCM en de cumulatieve impact van een ernstig incident” Kwaliteit in Bedrijf 2015 nr 4 BCM
“Continuïteitsmanagement verzilvert waarde IT” AutomatiseringsGids april 2015
“Business Continuity Management is meer dan alleen hoofdstuk 14 – ISO 27001” pvib-november-2013
“Van systeem naar gedrag” KIB-april-2013
“Belangstelling voor BCM groeit” belangstelling-voor-BCM-groeit–KiB-december-2012
“ISO 22301 Maatschappelijke Veiligheid” pvib-september-2012
“Stop de vrijblijvendheid in de zorg” stop-de-vrijblijvendheid-in-de-zorg
“Het verhogen van de weerstand van de organisatie” ictzorg_oktober_2010
“Voedselvoorziening van vitaal belang” voedselvoorziening_van_vitaal_belang_2010_10
“De kwaliteitsmanager als bewaker van de continuïteit” KIB-april-2010
“Continuïteit minstens zo belangrijk als kwaliteit” ZorgVisie-29april2010