SUN TZU EN ‘THE ART OF WAR’

SUN TZU
SUN TZU EN ‘THE ART OF WAR’

Een bekende ‘tegeltjes wijsheid’ is: “Voorbereiding is 90% van het resultaat”. Dit gaat op voor veel zaken binnen organisaties. Men maakt meerjarenplannen, jaarplannen, begrotingen en zelfs de planning van de personele bezetting morgen in de organisatie wordt onontbeerlijk gevonden. Plannen geven ons houvast en een richting en zijn gebaseerd op de gekozen strategie, als het goed is. Hoe zit dat dan wanneer u zich bezig houdt met Bedrijfscontinuïteitsbeheer?

Bedrijfscontinuïteitsbeheer of Business Continuity Management (BCM) gaat over het zo optimaal mogelijk voorbereid zijn op het onverwachte, het vermogen van een organisatie om na een verstorend incident producten of diensten te blijven leveren op aanvaardbare, vooraf vastgestelde niveaus. Om dit te kunnen doen dienen wij ons te verdiepen in wat we doen, wat ons eventueel kan overkomen en welke keuzes we in zo’n geval moeten maken om tóch onze doelstellingen te kunnen halen. We moeten onszelf aldus uitermate goed kennen en tevens de mogelijke risico’s die we lopen.

Om onze organisatie te doorgronden vanuit een continuïteitsperspectief voeren we een bedrijfsimpactanalyse uit. Een inventarisatie van alle activiteiten die onze producten en diensten ondersteunen en mogelijk maken en de vaststelling van de impact in de tijd gemeten van het niet kunnen uitvoeren van deze activiteiten. Denk hierbij aan impact op het gebied van veiligheid (mensen, product of omgeving), geld (schade, omzetverlies of boetes), klanttevredenheid of merk/reputatie. Op deze wijze kunnen wij analyseren welke activiteiten meer kritisch zijn dan andere en aldus een prioritering voor herstel bepalen. Via een analyse van alle mogelijke bedreigingen en de huidige staat van mitigerende maatregelen, kunnen de risico’s worden bepaald. Deze twee uitkomsten, welke risico’s loop ik en wat is de prioritering van herstel van mijn activiteiten in geval van een ernstige verstoring, leiden tot de bepaling van mijn herstelstrategie en uiteindelijk plannen, bedrijfscontinuïteitsplannen.

Hier ligt een één op één relatie met oorlogvoering volgens Sun Tzu, de grootste en belangrijkste militair strateeg die China ooit heeft gekend. Wanneer u uw risico’s kent en uw eigen organisatie dan hoeft u niet te vrezen voor een ernstig incident. Indien u uw eigen organisatie en uw prioriteiten goed kent, maar niet weet welke risico’s u mogelijk loopt, dan wordt de kans op een acceptabele uitkomst in geval van een ernstig incident tot zo’n 50% gereduceerd. Wanneer u geen enkel inzicht heeft zal het resultaat waarschijnlijk onbevredigend of zelfs desastreus zijn. Doe uw voordeel met dit inzicht.

Sun Tzu: “If you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of a hundred battles. If you know yourself but not the enemy, for every victory gained you will also suffer a defeat. If you know neither the enemy nor yourself, you will succumb in every battle.

Lees of download deze column